අපි අද මේ ඔයාලට කියන්න සුදානම් වෙන්නේ ලංකාවේ තියන සුපිරිම වාහනයක 2018 වර්ෂය සඳහා නිකුත්වූ අලුත්ම පෙනුම ගැනයි. මේ වහනය තමයි TOYOTA සමාගමේ KDH වෑන් එක. නම කිව්වා ගමන්ම මේ වාහනයේ රුපයක් ඔයාලගේ හිතේ ම්වෙන එක අරුම පුදුමයක් නොවෙයි. මොකද මේ වහනය ඒ තරමටම ලංකාවේ අය අතර ප්‍රසිද්ධයි.

ඉතින් ඔන්න අපි හැමෝම ආදරය කරන එම වාහනයේ 2018 නව මොඩලය තමයි මේ දැන් එන ගොඩක් වාහන වල තිබෙන LED ලයිට් පද්ධතියක් මෙම වාහනයටද සවිකරන්න මෙවර එම සමගම විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා.

Leave a Comment