අද ලෝකයේ තාක්ෂනය කෙතරම දියුණු වුනත් තවත් මේ මිහිතලය මත මින්සගෙන් සැඟවුණු රහස් අපිට දවසින් දවස හමුවෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ ඔයාලට කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක් ගැනයි. මේ සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේ පිටරටක නම් නොවයි.අපේ ලංකාවේ … ගාල්ල ප්‍රදේශයේ තමයි මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ.

එනද මේ යහළුවත් සමඟ මුහුදේ පිහිනීමට ගිය මිතුරන් දෙදෙනා එකවරම මුහුදු පතුලේ තිබුණු මේ අභිරහස් වස්තුව දැක අධික භීතියට පත්වී තිබෙනවා. ඔවුන් වහාම ගොඩබිමට පිහින ගොස් 119 හදිසි ඇමතුම් ඒකකයට දැනුම් දුන්නත් ඔවුනට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම නිසා ඇතිවූ කුතුහලය මත නැවතත් සිය මිතුරාද සමඟ නැවත එම ස්ථානයට ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Comment