අපේ රටේ සංගීත කණ්ඩායම වලට වූ අකරතැබ්බ ගැන අපිට විටින් විට පුවත් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒ අතර මෑත කාලයේදී එවැනි පුවත් කිහිපයක්ම වාර්තා වුන පසුගියදා විදෙස් රටකදී අපේ සංගීත කණ්ඩායමකට පහරදුන් පුවතක්ද අපිට අසන්නට ලැබුණා මේ අතර ලංකාවේ සංගීත කණ්ඩායම් අතරින් ඉහලින්ම වැජඹෙන සංගීත කණ්ඩායමක් වන ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායමට ඊයේ සිදුවූ අනතුරක් ගැන අපිට දැනගන්නට ලැබුණා.

ඔවුන් ඊයේ දිනයේ පැවැත්වීමට තිබු සංගීත ප්‍රසංගයක් අතරතුරයි. වේයන්ගොඩදී පවත්වන්නට නියමිතව තිබු මෙම සංගීත ප්‍රසංගය අතරතුරදී තමයි ෆ්ලෑෂ්බැක් සංගීත කණ්ඩායම මේ නොසිතු අනතුරට මුහුණ දුන්නේ

Leave a Comment