අද ලංකාවේ වගේම ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක්ට තියන ප්‍රශනයක් තමයි ලේ වල සීනි වැඩිකම එහෙමත් නැත්තම් දියවැඩියාව. අපි එදිනෙදා සිදුකරන අයහපත් පුරුදු නිසා ශරීරයේ සීනි මට්ටම වැඩි වීම සිදුවෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දියවැඩියාව සෑදීමට පෙර ශරීරයේ තියන සීනි මට්ටම අඩු කිරීමට බිත්තර දායක වන අන්දම ගැනයි.

මේකට ඔයාලට ඕනේ එකම එක තම්බපු බිත්තරයක් විතරයි. හරි පුදුමයි නේ

Leave a Comment